Sangskaderne - rytmisk kor fra Holbæk

Koncerter 2013

•    Træskibstræf i Holbæk - pinselørdag 18/5
•    Kordag på Elværket - 26/5
•    Musikalsk Aften - Den private Realskole 22/10
•    Æglageret cafékoncert – syng dansk 26/10
•    Tveje Merløse Kirke – 1/12
•    Hørve Kirke – 8/12

Koncerter 2012

•    Holbæk Bibliotek – forårskoncert 21/4
•    Tivoli Kordag 21/4
•    Vipperød Sognegård – forårskoncert 29/4
•    Æglageret cafékoncert – 20 års jubelæumskoncert 7/10
•    Tveje Merløse Kirke – 1/12
•    Tuse Kirke– 9/12

Koncerter 2011

•    Musikalske Aftener Slotsmarksskolen 24/2
•    Tivoli Kordag 30/4
•    Kulturkasernen 17/9 minikoncert v. kor workshop med Basix
•    Æglageret cafékoncert Syng Dansk 9/10
•    Musikhus Elværket – koncert i forbindelse med kor workshop med Tine Ohrt 12/11
•    Tveje Merløse Kirke 27/11
•    Tuse Kirke 11/12

151004 Sangskader 08 udsnit

Sangskaderne - rytmisk kor. Korleder Helle Nerup, Rolighedsvej 5, 2.th., 4300 Holbæk, telf.: 2013 7605, nerup108@gmail.com