Sangskaderne - rytmisk kor fra Holbæk

Koncerter 2012

•    Holbæk Bibliotek – forårskoncert 21/4
•    Tivoli Kordag 21/4
•    Vipperød Sognegård – forårskoncert 29/4
•    Æglageret cafékoncert – 20 års jubelæumskoncert 7/10
•    Tveje Merløse Kirke – 1/12
•    Tuse Kirke– 9/12

Koncerter 2011

•    Musikalske Aftener Slotsmarksskolen 24/2
•    Tivoli Kordag 30/4
•    Kulturkasernen 17/9 minikoncert v. kor workshop med Basix
•    Æglageret cafékoncert Syng Dansk 9/10
•    Musikhus Elværket – koncert i forbindelse med kor workshop med Tine Ohrt 12/11
•    Tveje Merløse Kirke 27/11
•    Tuse Kirke 11/12

Koncerter 2010

•    Holbæk Bibliotek 20/3
•    Musikhus Elværket m. Holbæk Byorkester 27/5
•    Sct. Hans aften i Strandparken 23/6
•    På Kanten – havneforestilling 26/8-28/8
•    Æglageret cafékoncert Syng Dansk 30/10
•    Tuse Kirke 2010 12/12
•    Asnæs Kirke 19/12

151004 Sangskader 08 udsnit

Sangskaderne - rytmisk kor. Korleder Helle Nerup, Rolighedsvej 5, 2.th., 4300 Holbæk, telf.: 2013 7605, nerup108@gmail.com