Sangskaderne - rytmisk kor fra Holbæk

10/5 2015 Kordag i Tivoli

Vi havde en dejlig oplevelse med sang på Pantomimeteatrets scene i Tivoli den 10. maj 2015. Det var som led i Kor72 kordage i Tivoli.

Vi sang en halv time med udvalgte sange fra repertoiret. Og så holdt Sangskaderne sommerpause!

26/4 2015 Musikskolen

Sangskaderne arrangerede en koncert, hvor der var en afdeling med  publikumssang. De to sæt, et med fællessang og et med Sangskadeoptræden. Det var tænkt som et Syng–sammen arrangement.  Deltagelse for publikum gratis.

Syng-med-afdelingen, hvor rigtig mange gerne synger med:

  • circlesong
  • Lygtemanden
  • Sommerens ø
  • forårssange og
  • lette to-trestemmige arrangementer.

Sangskaderne synger-afdelingen:...

Read more ...

151004 Sangskader 08 udsnit

Sangskaderne - rytmisk kor. Korleder Helle Nerup, Rolighedsvej 5, 2.th., 4300 Holbæk, telf.: 2013 7605, nerup108@gmail.com