Sangskaderne - rytmisk kor fra Holbæk

Bestyrelsen i 2016 består af:
  • Christine Schou, formand
  • Susan Friis, kasserer
  • Kaja Fischer, bestyrelsesmedlem
  • René Betak, bestyrelsesmedlem
  • Britt Holm, suppleant
  • Helle Nerup, korleder og bestyrelsesmedlem

Sangskaderne - rytmisk kor. Korleder Helle Nerup, Rolighedsvej 5, 2.th., 4300 Holbæk, telf.: 2013 7605, nerup108@gmail.com